لیلی و مجنون

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

از چشم مجنون

 

چون رسوایی مجنون به گوش خلیفه رسید، فرو ماند.

خواست تا لیلی را ببیند که کیست.

چون لیلی به خدمت رسید، شگفتش آمد که این لیلی سیه چرده از کنیزان من نیز کم تر است در جمال و کمال!

پرسید: مجنون بر چه چیز تو عاشق گردیده؟

لیلی گفت: لیلی را باید از چشم مجنون دید.

اگر بر دیده ی مجنون نشینی

به غیر از خوبی لیلی نبینی

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ساعت 20:25  توسط حسنا  |